YouMove logo

Regulamin

 1. Tworząc kampanię na platformie 'You Move Europe', zgadzasz się na warunki tego Regulaminu oraz zobowiązujesz się ich przestrzegać.
 2. Możesz utworzyć jedną lub kilka kampanii na rzecz każdej sprawy, o ile nie promuje ona nienawiści, przemocy, uprzedzeń i dyskryminacji ze wzgledu na rasę, płeć, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, narodowość lub religię.
 3. WeMove Europe zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej kampanii lub komentarza, które naruszają wartości zawarte w naszej misji lub nie zgadzają się z naszą strategią działania w inny sposób.
 4. Nie możesz wykorzystywać platformy 'You Move Europe' do promocji partii politycznych lub kandydatów w wyborach.
 5. Nie możesz wykorzystywać kampanii do zbierania adresów mailowych, numerów telefonicznych lub innych danych osobowych użytkowników w celu wysyłania im wiadomości komercyjnych.
 6. Żeby przeprowadzić na naszej stronie kampanię, musisz założyć konto. Podczas zakładania konta musisz podać informacje na swój temat, które są prawdziwe, aktualne i kompletne.
 7. Podając nam swój adres email oraz, według Twojego uznania, numer telefonu komórkowego, zgadzasz się na otrzymywanie od nas wiadomości (włączając email, SMS i/lub MMS) na temat Twojej kampanii oraz innych kampanii utworzonych na naszej stronie albo przez naszych partnerów.
 8. Jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za utrzymanie poufności danych oraz zabezpieczenie swojej kampanii. Musisz natychmiast poinformować nas o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego konta.
 9. Musisz poinformować nas niezwłocznie w przypadku nieautoryzowanego użycia Twojego konta. Nie będziemy odpowiedzialni za żadne straty i szkody spowodowane w takiej sytuacji.
 10. Jako autor lub autorka kampanii, będziesz mieć możliwość kontaktu ze wszystkimi sygnatariuszami Twojej petycji, jeśli wcześniej wyrazili na to zgodę w emailu. Możesz wykorzystać tę opcję wyłącznie do udzielania informacji bezpośrednio związanych z Twoją inicjatywą (m.in. wysyłania aktualizacji liczby podpisów pod petycją); ale nie w celach zbiórki pieniędzy lub pozyskania subskrypcji (np. do swojego newslettera). Nie możesz wysyłać więcej niż 3 wiadomości tygodniowo do żadnej osoby prywatnej lub organizacji. Nie możesz wykorzystywać tych danych w celach autopromocji jako kandydata politycznego lub polityka, promocji partii polityczej lub w celach komercyjnych.
 11. Jeśli występujesz jako organizacja i zgadzasz się na podpisanie umowy chroniącej prywatność naszych członków i członkiń, istnieje możliwość, że przekażemy Ci adresy email tych osoób, które pospisały Twoją petycję i udzieliły nam specjalnej zgody na przekazanie ich adresów Twojej organizacji. Musisz natychmiast zaprzestać wysyłania wiadomości (włączając maile, SMS-y i MMS-y) do każdego, kto zrezygnuje z subskrypcji Twoich komunikatów.
 12. Zwalniasz nas z odpowiedzialności i udzielasz nam bezterminowego absolutorium z jakiejkolwiek wierzytelności, działania, żądania, szkody lub utraty, którą cierpisz lub ponosisz w wyniku lub w związku z jakimkolwiek swoim działaniem.
 13. Ta platforma ma na celu wywieranie wpływu na decydentów w Unii Europejskiej (UE), takich jak Komisja Europejska, Parlament Europejski i rządy państw członkowskich, które mają prawo głosu w Radzie Europejskiej. Zachęcamy Cię do kierowania swoich żądań do tych ciał, ale jesteśmy też otwarci na petycje skierowane do parlamentów narodowych lub lokalnych, instytucji lub jednostek, szczególnie jeśli mają europejski kontekst (np. kreowanie stref wolnych od TTIP na szczeblu lokalnym).
 14. Tworząc kampanię, udzielasz WeMove Europe oraz innym ciałom naszej organizacji, permanentnej, nieodwołalnej, międzynarodowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na użycie, modyfikację, reprodukcję, publikację, emisję, pokaz i dytrybucję kampanii w każdym formacie oraz medium, w celu jej wypromowania.
 15. Nie możesz zamieszczać linków do zewnętrznych stron petycyjnych w swojej kampanii lub w mailach, które wysyłasz do sygnatariuszy Twojej petycji. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub edycji kampanii oraz skasowania lub edycji maili, które przekierowują użytkowników do zewnętrznych petycji, łamiąc ten punkt Regulaminu.
 16. Możemy zawiesić lub odwołać Twoją kampanię, jeśli nie wywiążesz się ze zobowiązań zawartych w tym Regulaminie.
 17. Zespół WeMove Europe rozstrzygnie według swojego uznania, czy zapisy tego Regulaminu zostały złamane. Jeśli tak się zdarzy, podejmiemy stosowne działania, które obejmują, lecz nie ograniczają się do: natychmiastowego, tymczasowego lub trwałego, zakazu użytkowania platformy 'You Move Europe', postępowania prawnego w celu odzyskania wszystkich poniesionych kosztów i pełnej rekompensaty wpisanej w złamanie Regulaminu.
 18. WeMove Europe jest organizacją działającą w Europie. Poszczególne państwa członkowskie mogą egzekwować dodatkowe regulacje i prawa. Upewnij się, że działasz zgodnie z tymi zasadami.
 19. Pomiędzy Tobą a WeMove Europe nie istnieje żaden stosunek pracy, partnerstwa, przedstawicielstwa lub powiernictwa finansowego.