YouMove logo

Algemene voorwaarden

 1. Wanneer je een ‘You Move Europe’-actie aanmaakt, accepteer je deze algemene voorwaarden en stem je toe tot aan hen gebonden te zijn;
 2. Je kan één of meerdere acties aanmaken ter bevordering van een doel dat niet één of meer van de volgende zaken promoot: haat, geweld, discriminatie of stereotypes gebaseerd op ras, geslacht, etniciteit, seksualiteit, nationaliteit of religie;
 3. WeMove Europe behoudt het recht om campagnes of commentaren te verwijderen, die niet passen bij de waarden genoemd in onze mission statement, of die op een andere manier tegen onze strategie ingaan;
 4. Reclame voor politieke partijen of kandidaten voor verkiezingen mag niet op ‘You Move Europe’ plaatsvinden;
 5. Acties zijn niet toegestaan als ze e-mailadressen, telefoonnummers of andere persoonlijke informatie van andere gebruikers verzamelen met het doel ongewenste commerciële berichten te sturen;
 6. Als je een campagne wilt opzetten via onze website, moet je een account creëren bij ons. Je moet dit account creëren met informatie over jezelf die juist, actueel en compleet is;
 7. Wanneer je je e-mailadres en, indien gewenst, je telefoonnummer aan ons verstrekt, stem je in met het ontvangen van berichten (onder andere via e-mail, SMS en/of MMS) van ons in verband met jouw campagne en andere campagnes die op onze website of door onze partners worden opgezet;
 8. De geheimhouding van je accountgegevens valt enkel en alleen onder je eigen verantwoordelijkheid. Je bent eveneens verantwoordelijk voor alle activiteiten die met gebruik van je account worden uitgevoerd;
 9. Je dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van je account. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een ongeoorloofd gebruik van je account;
 10. Omdat jij de campagne hebt opgezet, zal je alle mensen, die je campagne hebben getekend, kunnen contacteren. Dit mag je enkel en alleen doen om informatie te delen die direct te maken heeft met je actie (zoals updates over het aantal handtekeningen dat je hebt binnengehaald); mensen die je petitie hebben getekend contacteren mag niet voor doeleinden die te maken hebben met het ophalen van financiering of aanmeldingen (voor je nieuwsbrief). Je mag niet meer dan 3 berichten per week sturen naar één individu of organisatie. Deze gegevens mag je niet gebruiken met het doel om jezelf als verkiezingskandidaat of politicus te promoten, of om een politieke partij of een commercieel doel te promoten;
 11. In het geval dat je een organisatie bent en bereid bent een contract te tekenen ter bescherming van de privacyrechten van onze leden, zouden wij je de e-mailadressen kunnen geven van de mensen die je petitie hebben getekend, en die expliciet toe hebben gestemd dat wij je hun adressen kunnen geven. Je moet direct stoppen met het sturen van berichten (incl. per e-mail, SMS en MMS) aan iedereen die zich af wenst te melden van je correspondentie;
 12. Je ontheft ons en ontslaat ons voor altijd van verplichtingen, acties, claims, letsel, verlies of beschadiging die je lijdt of oploopt in verband met een actie die je creëert;
 13. Dit platform heeft als doel om beleidsmakers in de Europese Unie (EU) te beïnvloeden, zoals de Europese Commissie, het Europees Parlement en de overheden van de lidstaten die in de Raad stemmen. Wij raden je aan om juist die actoren aan te spreken, maar we staan ook open voor petities die gericht zijn op nationale of lokale overheden, vooral als deze een Europese invalshoek heeft (bijv. het creëren van een TTIP-vrije zone op een lokaal niveau.);
 14. Door deze actie op te zetten, geef je WeMove Europe en aanverwante organisaties een permanent, onherroepelijk, wereldwijd, royalty-vrij en niet-exclusieve licentie om de actie te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te communiceren, te vertonen en te distribueren in welk format of medium dan ook, met als doel de actie te promoten;
 15. Wij staan geen links toe naar petitie-sites van derde partijen in je actie of de e-mails die je stuurt aan de mensen die je petitie hebben getekend. In het geval dat deze voorwaarde wordt geschonden, behouden wij ons het recht voor om e-mails en acties, die naar petities van derde partijen verwijzen, aan te passen of te verwijderen;
 16. Wij kunnen je actie opschorten of annuleren als je je niet houdt aan je verantwoordelijkheden gestipuleerd onder deze Algemene Voorwaarden;
 17. De WeMove Europe-staf zal bepalen of deze Algemene Voorwaarden zijn geschonden of niet. Zoja, dan kunnen we de actie ondernemen die wij gepast achten, bijvoorbeeld: onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van je recht tot gebruik van het ‘You Move Europe’ platform; juridische procedures tegen jou voor een vergoeding van alle gemaakte kosten, volgens de formule van volledige kostendekking, die het gevolg zijn van de schending;
 18. WeMove Europe is een Europawijde organisatie. Individuele lidstaten kunnen aanvullende regulaties of wetten hebben. Verzeker je ervan dat je die wetten ook volgt;
 19. Er bestaat geen arbeids-, partner-, lastgevings- of fiduciaire relatie tussen jou en ons.